Proxykonfiguration (Java)

Senaste uppdatering: 2023-07-27
 • Skapat för:
 • Developer

Grundläggande proxy

Om programmet som kör SDK kräver en proxy för att få åtkomst till Internet är TargetClient måste konfigureras med en proxykonfiguration enligt följande.

Grundläggande proxykonfiguration

ClientConfig clientConfig = ClientConfig.builder()
  .client("acmeclient")
  .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
  .proxyConfig(new ClientProxyConfig(host,port))
  .build();
TargetClient targetClient = TargetClient.create(clientConfig);

Autentisering

Om en proxyautentisering krävs kan autentiseringsuppgifterna skickas som parametrar till ClientProxyConfig konstruktor, enligt exemplet nedan. Observera att detta endast fungerar för autentisering av användarnamn/lösenord.

Grundläggande proxyautentisering

ClientConfig clientConfig = ClientConfig.builder()
  .client("acmeclient")
  .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
  .proxyConfig(new ClientProxyConfig(host,port,username,password))
  .build();
TargetClient targetClient = TargetClient.create(clientConfig);

På denna sida