Logger (Java)

Senaste uppdatering: 2023-07-27
 • Skapat för:
 • Developer

Beskrivning

När initierar SDKfinns det flera alternativ på ClientConfig -objekt, som kan ställas in på loggbegäranden.

Alternativ Beskrivning
logRequests Loggar hela begärandetexten och svarsbrödtexten.
logRequestStatus Loggar begärans URL, status samt svarstid.

Target Java SDK använder slf4j loggning. Du måste ange din implementering av en logger, som java.util.logging, logbackoch log4j. Se http://www.slf4j.org/manual.html för mer information. Alla loggar skrivs ut i debug.

Exempel

Lägg till slf4j beroende.

Gråta

compile 'org.slf4j:slf4j-simple:2.0.0-alpha0'
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>2.0.0-alpha0</version>
</dependency>

Aktivera DEBUG loggar baserat på implementeringen och markerar loggningsflaggorna för begäran.

Felsök

System.setProperty(SimpleLogger.DEFAULT_LOG_LEVEL_KEY, "DEBUG");
ClientConfig config = ClientConfig.builder()
    .client("acmeclient")
    .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
    .logRequests(true)
    .logRequestStatus(true)
    .build();

TargetClient targetClient = TargetClient.create(config);

Du bör se förfrågningar, svar och svarstider skrivas ut i konsolen.

På denna sida