Översikt över grundläggande principer

Senaste uppdatering: 2023-07-27
  • Skapat för:
  • Developer

Adobe Target arbetar enligt flera grundläggande principer som är viktiga att förstå för att kunna utföra effektiva experiment- eller personaliseringsaktiviteter. Dessa principer är följande:

På denna sida