Använd Location Service

Senaste uppdatering: 2023-07-27
  • Skapat för:
  • Developer

Plats är ett viktigt sammanhang när det gäller att förstå och engagera mobilanvändare. Genom att använda det här sammanhanget kan utvecklare av mobilappar förbättra appdesignen och göra den till en mer personaliserad och engagerande upplevelse.

Adobe Experience Platform Location Service (Location Service) är en geolokaliseringstjänst som gör det möjligt för mobilappar med platsmedvetenhet att förstå platskontexten genom att använda avancerade och lättanvända SDK-gränssnitt tillsammans med en flexibel databas med intressepunkter (POI).

Du kan använda Location Service med Target att utnyttja regler med taggar i Adobe Experience Platform bifoga Places data till Adobe Target SDK-händelser.

Mer information finns i Använd Location Service med Adobe Target i Adobe Experience Platform Location Service Guide.

På denna sida