Integrering

Infoga data med Adobe Audience Manager dataanslutning

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Sources
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Developer

I den här integreringsvideon får du lära dig hur du använder dataanslutningen Audience Manager för att få in egenskaper och segment från AAM i plattformen och kombinera dem med andra avancerade data. Mer information finns i Audience Manager källanslutningsdokumentation.

När du konfigurerar om dina processer och din personal så att de går från Adobe Audience Manager till Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP) kan du använda dataanslutningen Audience Manager för att plocka in egenskaper och segment från AAM i plattformen, kombinera dem med andra avancerade data (inklusive PII) och skicka dem till målpartners. I den här videon får du hjälp med att konfigurera AAM för Real-Time CDP.

VARNING

I videon ovan visas ett alternativ för att välja ALLA segment och/eller egenskaper. Vi rekommenderar inte att du använder det här alternativet om du inte har ett begränsat antal segment med ett visst antal unika besökare i dessa segment. Om du placerar ett stort antal besökarprofiler i"alla segment" eller"alla egenskaper" kan profiltjänsten i Real-Time CDP bubblas, vilket kan ha en stor effekt på priset för programmet (eftersom antalet profiler påverkar kostnaden för programmet). Vi rekommenderar därför att du i stället för att välja"all" väljer specifika segment som ska överföras till Real-Time CDP.

Titta på 28 april 2022-avsnittet av Experience League LIVE där detta diskuteras i detalj.

På denna sida