Översikt över scheman och XDM (Experience Data Model)

Experience Data Model (XDM) är standarddatamodellen för att beskriva kundupplevelser. När du använder XDM för att skapa scheman och importera data som följer dessa scheman kan du börja använda XDM-systemet. XDM System är en infrastruktur som stöder kundprofiler i realtid, maskininlärning och Customer Journey Analytics i Adobe Experience Platform.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Modellera era kundupplevelsedata med XDM, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida