Skapa scheman för B2B

Lär dig hur du skapar scheman för dina affärsdata med Real-time Customer Data Platform, B2B Edition. Lär dig mer om affärsklasser, fältgrupper och identitetsnamnutrymmen och hur du automatiskt skapar dem i ditt konto med verktyget Postman.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Komma igång med Real-Time CDP, B2B Edition för marknadsförare, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida