Skapa scheman för B2B

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Schemas
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Lär dig hur du skapar scheman för dina affärsdata med Real-time Customer Data Platform, B2B Edition. Lär dig mer om affärsklasser, fältgrupper och identitetsnamnutrymmen och hur du automatiskt skapar dem i ditt konto med verktyget Postman. Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida