Skapa scheman för B2B

Lär dig hur du skapar scheman för dina affärsdata med Real-time Customer Data Platform, B2B Edition. Lär dig mer om affärsklasser, fältgrupper och identitetsnamnutrymmen och hur du automatiskt skapar dem i ditt konto med verktyget Postman.

Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida