Skapa schemafältgrupper

I den här videon visas hur du skapar schemafältgrupper i Adobe Experience Platform. Schemafältgrupper är återanvändbara komponenter som definierar de flesta fält i XDM-scheman (Experience Data Model).

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Modellera era kundupplevelsedata med XDM, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida