Skapa schemafältgrupper

I den här videon visas hur du skapar schemafältgrupper i Adobe Experience Platform. Schemafältgrupper är återanvändbara komponenter som definierar de flesta fält i XDM-scheman (Experience Data Model).

Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida