Skapa schemafältgrupper

I den här videon visas hur du skapar schemafältgrupper i Adobe Experience Platform. Schemafältgrupper är återanvändbara komponenter som definierar de flesta fält i XDM-scheman (Experience Data Model).

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Modellera dina kundupplevelsedata med XDM, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns i schemadokumentationen.

På denna sida