Kopiera scheman mellan sandlådor

I den här videon visas hur du kopierar ett schema från en sandlåda till en annan i Adobe Experience Platform med hjälp av API:t för export/import av schema. Bygg och testa dina scheman i utvecklingssandlådor och kopiera dem sedan till produktion.

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Modellera dina kundupplevelsedata med XDM, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns i schemadokumentationen.

På denna sida