Konfigurera relationer mellan scheman

I den här videon visas hur du konfigurerar en relation mellan två scheman i Adobe Experience Platform. Med relationer kan du använda en datamängd som uppslagstabell för en annan. Detaljerad produktdokumentation finns i Definiera en relation mellan två scheman med Schemaredigeraren och Definiera en relation mellan två scheman med API:t för schemaregister

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Modellera dina kundupplevelsedata med XDM, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida