Konfigurera relationer mellan scheman

I den här videon visas hur du konfigurerar en relation mellan två scheman i Adobe Experience Platform. Med relationer kan du använda en datamängd som uppslagstabell för en annan. Detaljerad produktdokumentation finns på Definiera en relation mellan två scheman med Schemaredigeraren och Definiera en relation mellan två scheman med API:t för schemaregister

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Modellera era kundupplevelsedata med XDM, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida