Konfigurera relationer mellan scheman

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Schemas
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Developer

I den här videon visas hur du konfigurerar en relation mellan två scheman i Adobe Experience Platform. Med relationer kan du använda en datauppsättning som sökregister för en annan. Detaljerad produktdokumentation finns på Definiera en relation mellan två scheman med Schemaredigeraren och Definiera en relation mellan två scheman med API:t för schemaregister

På denna sida