Kör frågor

I den här videon visas hur du kör frågor i Adobe Experience Platform-gränssnittet och i en PSQL-klient. Dessutom visas om du använder enskilda egenskaper i ett XDM-objekt, använder funktioner som definieras av Adobe och använder CREATE TABLE AS SELECT (CTAS). Detaljerad produktdokumentation finns i Användargränssnittshandbok för frågeredigeraren.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Skapa instrumentpaneler med frågetjänsten, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida