Användargränssnitt för frågetjänst

Lär dig hur du skriver och kör frågor, visar frågor som har körts tidigare och får åtkomst till frågor som har sparats av andra användare i din IMS-organisation i Adobe Experience Platform Query Service. Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida