Användargränssnitt för frågetjänst

Lär dig hur du skriver och kör frågor, visar frågor som har körts tidigare och får åtkomst till frågor som har sparats av andra användare i din IMS-organisation i Adobe Experience Platform Query Service.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Skapa instrumentpaneler med frågetjänsten, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida