Adobe-definierade funktioner

Lär dig hur du använder Adobe-definierade funktioner i Adobe Experience Platform Query Service för att utföra vanliga affärsrelaterade uppgifter på Experience Event-data.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Skapa instrumentpaneler med frågetjänsten, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida