Översikt över unionens scheman

I den här videon får du en översikt över fackliga scheman som används av Adobe Experience Platform kundprofil i realtid. Med unionskartor kan du se en sammanslagning av alla fält i scheman som delar samma klass. Kundprofilen i realtid använder föreningsscheman för att skapa en helhetsbild av varje enskild kund.

Mer information finns på dokumentation för union av schema.

På denna sida