Lägg in data i kundprofilen i realtid

Kundprofilen i realtid genomsyrar personalisering i flera kanaler i stor skala genom varje fas av kundresan. Batch- eller direktuppspelningsdata kan aktiveras för kundprofilen i realtid genom att både schemat och motsvarande datauppsättning aktiveras. Detaljerad produktdokumentation finns på lägga till data i kundprofilen i realtid och konfigurera en datauppsättning för profil med API.

På denna sida