Konfigurera kundhanterade nycklar (CMK)

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Privacy
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Experienced
    Admin
    Developer

Hantera kryptering av data i vila med dina egna krypteringsnycklar. Mer information finns på kundhanterad dokumentation om nycklar.

VIKTIGT

Kundhanterade nycklar i Adobe Experience Platform är för närvarande endast tillgängliga för kunder som har skölden för hälso- och sjukvård eller skölden för skydd av privatlivet och säkerheten.

VARNING

När du har konfigurerat CMK kan du inte återgå till systemhanterade nycklar. Du ansvarar för att hantera dina nycklar på ett säkert sätt och ge åtkomst till dina Key Vault-, Key- och CMK-appar i Azure för att förhindra att åtkomsten till dina data går förlorad.

På denna sida