Övervaka segmentaktiveringens framgång

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

När du skickar ut segmentprofiler till aktiveringspartners är det viktigt att du ser information om hur överföringen fungerar, särskilt så att du kan åtgärda eventuella problem. I den här videon visas två sätt att övervaka flödet av dina segment till destinationer. Mer information finns på dokumentation.

På denna sida