Viktiga användningsområden för Adobe Experience Platform

Få en översikt över fyra viktiga användningsfall för Experience Platform - kunddataplattform i realtid, kundreseanalys, leverans och flerkanalsupplevelser samt utveckling av kundupplevelser.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Introduktion till Adobe Experience Platform, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida