Importera exempeldata till Adobe Experience Platform

Lär dig hur du konfigurerar en sandlådemiljö i Experience Platform med exempeldata. Med en postman-samling kan du skapa fältgrupper, scheman, datauppsättningar och sedan importera exempeldata till Experience Platform.

Exempel på dataanvändning

Experience Platform-användare måste ofta gå igenom en serie steg som omfattar att identifiera fältgrupper, skapa scheman, förbereda data, skapa datauppsättningar och sedan importera data innan de kan utforska några av de funktioner som erbjuds av Experience Platform. I den här självstudiekursen hittar du ett enkelt sätt att automatisera några av stegen och hämta data i Platform så snart som möjligt.

Den här självstudiekursen fokuserar på ett fiktivt varumärke som kallas Luma. Luma driver tegelhus i flera länder och har en onlinenärvaro med en webbplats och mobilappar. De investerar i Adobe Experience Platform för att kombinera kundlojalitet, CRM, webb och offlineköp i kundprofiler i realtid och aktivera profilerna för att ta marknadsföringen till nästa nivå. Vi har genererat exempeldata för Luma, och i nästa avsnitt kan du utforska hur du importerar data till Experience Platform.

Du kan använda Användargränssnittet för Postman-programmet eller använda kommandoraden Collection Runner for Postman (Newman)

Krav

 • Du har autentiserats och har tillgång till Experience Platform API:er. I annat fall kan du snabbt konfigurera den genom att följa detta självstudiekurs.
 • Du har tillgång till sandlådemiljön i Experience Platform.
 • Lär känna ditt Experience Platform tenant-ID. Klient-ID:t ska visas i URL:en när du loggar in på ditt plattformskonto. I följande URL är klientorganisationen "techmarketingdemos" https://experience.adobe.com/#/@techmarketingdemos/sname:prod/platform/home. Du kan också få den genom att skapa en autentiserad API-begäran.

Använda Postman

Importera Postman Collection och konfigurera miljövariabler

Kontrollera att du har hämtat Postman och har tillgång till Experience Platform API:er. I den här självstudiekursen kommer vi att använda en sandlådemiljö. Den utgör en isolerad miljö där du kan testa funktioner utan att blanda resurser och data med produktionsmiljön. Kom så sätter vi igång.

OBSERVERA

Användardata i platform-utils-main.zip filen är fiktiv och ska endast användas som exempel.

 1. Ladda ned platform-utils-main.zip som innehåller alla filer som behövs för kursen.

 2. Flytta platform-utils-main.zip till önskad plats på datorn och packa upp den.

 3. Notera platsen för den uppzippade filen, eftersom vi kan behöva den senare när vi konfigurerar FILE_PATH variabel för postmansmiljö

  OBSERVERA

  Om du vill hämta filsökvägen på din Mac går du till platform-utils-main mapp, högerklicka på mappen och välj Visa info alternativ.

  Sökväg till Mac

  OBSERVERA

  Om du vill ha en filsökväg i dina fönster öppnar du platsen för den önskade mappen genom att klicka på dem och högerklickar sedan till höger om sökvägen i adressfältet. Kopiera adress för att hämta filsökvägen.

  Sökväg till Windows-fil

 4. Starta Postman och skapa en ny arbetsyta. Kopiera where metadatavärde från

 5. Om du vill skapa en ny arbetsyta använder du Arbetsytor nedrullningsbar meny till vänster om Postman. Du kan välja en befintlig arbetsyta eller skapa en ny arbetsyta för projektet.
  Skapa arbetsyta

 6. Ange Namn och valfria Sammanfattning för arbetsytan och klicka Skapa arbetsyta. Postman växlar till den nya arbetsytan när man skapar den.
  Spara arbetsyta

 7. Nu ska vi göra några ytterligare inställningar för att köra våra postmankollektioner på den här arbetsytan. Klicka på skiftnyckelsikonen i Postmans huvud och välj Inställningar för att öppna inställningarna spärrade. Du kan också använda kortkommandot (CMD/CTRL + ,) för att öppna modala bilder.

 8. Under General -fliken, vi uppdaterar timeout för begäran i ms till 5000 ms och aktivera allow reading file outside this directory

  Inställningar

  OBSERVERA

  Om filer läses in från en arbetskatalog kommer de att köras smidigt på olika enheter om samma filer lagras på andra enheter. Om du vill köra filer från en annan arbetskatalog måste en inställning aktiveras för att ange samma metod. Om FILE_PATH är inte samma som postmannens arbetskatalogsökväg. Det här alternativet bör aktiveras.

 9. Stäng inställningspanelen.

 10. Välj miljöalternativet och klicka på importalternativet.
  Miljöimport

 11. Vi importerar den hämtade JSON-miljöfilen, DataInExperiencePlatform.postman_environmentoch klicka Importera

 12. I Postman väljer du miljö i den övre högra listrutan och klickar på ögonikonen för att visa miljövariablerna.
  Miljöval

 13. Kontrollera att följande miljövariabler är ifyllda. Om du vill veta hur du hämtar miljövariabelns värde kan du titta i Autentisera till Experience Platform API:er självstudiekurs för steg-för-steg-instruktioner.

  • CLIENT_SECRET
  • API_KEY
  • TECHNICAL_ACCOUNT_ID
  • META_SCOPE
  • IMS
  • IMS_ORG
  • PRIVATE_KEY
  • SANDBOX_NAME
  • CONTAINER_ID
  • TENANT_ID
  • platform_end_point
  • FILE_PATH
  • PRIVATE_KEY
 14. Uppdatera FILE_PATH variabeln till den lokala mappsökvägen där du har packat upp platform-utils-main.zip -fil. Du kan redigera variabler antingen genom att öppna en miljö från miljöer till vänster, eller genom att öppna den snabba miljölooken (ögonknappen) längst upp till höger i Postman och klicka på Redigera.
  Filsökväg

 15. Nu måste vi fylla i värdena för följande miljövariabler. För att göra det måste vi överföra samlingsfilerna till arbetsytan.

  • JWT_TOKEN
  • ACCESS_TOKEN
 16. Markera samlingar och välj sedan importalternativet

  Samlingar

 17. Importera följande samlingsfiler till postman

  • Authentication.postman_collection.json
  • Luma-Loyalty-Data.postman_collection.json
  • Luma-CRM-Data.postman_collection.json
  • Luma-Product-Catalog.postman_collection.json
  • Luma-Offline-Purchase-Events.postman_collection.json

  Import av samlingar

 18. Öppna Authentication samling, välj IMS: JWT Generate + Auth via User Token begär POST och klickar på SEND för att autentisera och hämta åtkomsttoken.

  Import av samlingar

 19. Granska miljövariablerna och lägg märke till att JWT_TOKEN och ACCESS_TOKEN är nu ifyllda.

 20. I luma-data mapp, öppna alla json filer i en textredigerare och ersätta alla förekomster av _techmarketingdemos med ditt eget klient-ID, föregånget av ett understreck.

 21. Öppna Luma-Loyalty-Data samling och klicka Kör på översiktsfliken för att starta en Collection Runner.

  Import av samlingar

 22. I samlingskörningsfönstret ska du se till att välja miljö i listrutan, ange en fördröjning på 4 000 ms, kontrollera alternativet Spara svar och se till att körningsordningen är korrekt. Klicka på Kör Luma-lojalitetsdata knapp

  Import av samlingar

  OBSERVERA

  Luma-Loyalty-data samlingskörning skulle skapa ett schema som innehåller kundlojalitetsdata. Schemat baseras på klassen XDM Individual Profile som omfattar anpassade fältgrupper och datatyper. Samlingen skapar också en datauppsättning med hjälp av schemat och överför exempelkundlojalitetsdata till Adobe Experience Platform.

  OBSERVERA

  Om någon samlingsbegäran misslyckas under postmansamlingen avbryter du körningen och kör samlingsförfrågningarna en i taget.

 23. Om allt går bra, finns alla förfrågningar i Luma-Loyalty-Data -samlingen ska passera.

  Förmånsresultat

 24. Nu ska vi logga in på Adobe Experience Platform UI och navigera till datauppsättningar.

 25. Öppna Luma Loyalty Dataset datauppsättning, och under aktivitetsfönstret för datauppsättningen, kan du visa en lyckad batchkörning som importerade 1 000 poster. Du kan också klicka på alternativet för förhandsgranskning av datauppsättning för att verifiera de poster som har importerats.
  Förmånsdatauppsättning

 26. Upprepa steg 21-23 för att köra nedanstående samlingar:

  • Luma-CRM-Data.postman_collection.json : samlingskörningen skulle skapa ett schema som innehåller CRM-data för kunder. Schemat är baserat på klassen XDM Individual Profile som omfattar fältgrupper med demografisk information, personlig kontaktinformation och Luma Identity Profile. Samlingen skapar också en datauppsättning med hjälp av schemat och överför exempelkundens CRM-data till Adobe Experience Platform.
  • Luma-Product-Catalog.postman_collection.json : samlingskörningen skulle skapa ett schema som innehåller produktkataloginformation. Schemat baseras på en anpassad klass som består av produktkatalogmixning, Commerce-information och Consumer Experience Event-mixin. Samlingen skapar också en datauppsättning med hjälp av schemat och överför produktdata till Adobe Experience Platform.
  • Luma-Offline-Purchase-Events.postman_collection.json: samlingskörning skulle skapa ett schema som innehåller offlineköpshändelsedata för kunder. Schemat baseras på klassen XDM ExperienceEvent och omfattar fältgrupper för att samla kundlojalitetsinformation och deras offlineköp. Samlingen skapar också en datauppsättning med hjälp av schemat och överför offlineinköpshändelsedata till Adobe Experience Platform.

Använda Newman

Innan du följer stegen måste du se till att du har tillgång till Experience Platform API:er. I den här självstudiekursen kommer vi att använda en sandlådemiljö eftersom den utgör en isolerad miljö där du kan testa funktioner utan att blanda resurser och data med produktionsmiljön.

Installera NodeJs och Newman

 1. Kontrollera att du har Node.js >= v10 för att köra Newman. Installera Node.js via pakethanteraren.

 2. Kör kommandot node -v för att se till att noden är installerad.

 3. Det enklaste sättet att installera Newman är att använda NPM. Om du har installerat Node.js är det troligtvis även du har installerat NPM.

 4. Följ stegen här för att installera nybörjare för ditt system

 5. Kör kommandot newman -v för att säkerställa att nybörjaren är installerad.

 6. Ladda ned platform-utils-main.zip som innehåller alla filer som behövs för kursen.

 7. Flytta platform-utils-main.zip till önskad plats på datorn och packa upp den.

 8. Notera platsen för den uppzippade filen, eftersom vi kan behöva den senare när vi konfigurerar FILE_PATH variabel för postmansmiljö

 9. Öppna platform-utils-main i ett terminalfönster.

 10. Kör Luma-Loyalty-Data.postman_collection.json för att skapa fältgrupper, schema, datauppsättning och för att importera exempellojalitetsdata till Adobe Experience Platform

  • newman run Luma-Loyalty-Data.postman_collection.json -e DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --export-environment DataInExperiencePlatform.postman_environment.json —insecure --delay-request 4000
 11. Om allt går bra, finns alla förfrågningar i Luma-Loyalty-Data -samlingen ska passera.

 12. Nu ska vi logga in på Adobe Experience Platform UI och navigera till datauppsättningar.

 13. Öppna Luma Loyalty Dataset datauppsättning, och under aktivitetsfönstret för datauppsättningen, kan du visa en lyckad batchkörning som importerade 1 000 poster. Du kan också klicka på alternativet för förhandsgranskning av datauppsättning för att verifiera de poster som har importerats.

  Förmånsdatauppsättning

 14. Upprepa steg 10-13 för att köra under samlingar:

  • Kör Luma-CRM-Data.postman_collection.json för att skapa fältgrupper, schema, datauppsättning och för att importera CRM-exempeldata till Adobe Experience Platform
   • newman run Luma-CRM-Data.postman_collection.json -e DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --export-environment DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --insecure --delay-request 4000
  • Kör Luma-Product-Catalog.postman_collection.json för att skapa fältgrupper, schema, datauppsättning och för att importera exempelproduktdata till Adobe Experience Platform
   • newman run Luma-Product-Catalog.postman_collection.json -e DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --export-environment DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --insecure --delay-request 4000
  • Kör Luma-Offline-Purchase-Events.postman_collection.json för att skapa fältgrupper, schema, datauppsättning och för att importera exempelproduktdata till Adobe Experience Platform
   • newman run Luma-Offline-Purchase-Events.postman_collection.json -e DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --export-environment DataInExperiencePlatform.postman_environment.json --insecure --delay-request 4000

Återställ sandlådemiljö

Om du återställer en icke-produktionssandlåda tas alla resurser som är associerade med den sandlådan (scheman, datauppsättningar o.s.v.) bort, samtidigt som sandlådans namn och associerade behörigheter behålls. Den här"rena" sandlådan är fortfarande tillgänglig under samma namn för användare som har åtkomst till den.

Följ stegen här för att återställa en sandlådemiljö.

På denna sida