Konfigurera Azure Blob-målet

Lär dig hur du går igenom de steg som krävs för att konfigurera och konfigurera Azure Blob Storage-mål i Real-time Customer Data Platform (Real-Time CDP).

Mer information finns på dokumentation.

På denna sida