Konfigurera ett mål för datauppsättningsexport i Experience Platform

Senaste uppdatering: 2023-09-27
  • Skapat för:
  • Beginner
    User
    Admin

Läs mer om konfiguration, arbetsflöde och användningsexempel för att exportera datauppsättningar från Adobe Experience Platform till en molnlagringsplats med en målanslutning. Mer information finns på dokumentation.

På denna sida