Läs in data i JupyterLab-anteckningsböcker

I den här videon visas hur du skapar en JupyterLab-anteckningsbok och läser in data från Adobe Experience Platform. Den visar också hur du kan förbättra prestandan för din bärbara dator när du arbetar med stora mängder data.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Getting Started with Data Science Workspace for Data Scientists, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dataåtkomst i dokumentationen för anteckningsböcker i Jupyterlab.

På denna sida