Analys av experimentella data på arbetsytan datavetenskap

EDA-självstudiekursen (Exploratory Data Analysis) är utformad för att hjälpa dig att förstå datamönster, kontrollera datasäkerheten och sammanfatta relevanta data för prediktiva modeller.

Mer information finns på Undervisande dataanalysdokumentation.

På denna sida