Fråga efter och identifiera data på arbetsytan Datavetenskap

Med Adobe Experience Platform kan du använda SQL (Structured Query Language) i arbetsytan Data Science genom att integrera Query Service i JupyterLab som standardfunktion. Den här självstudiekursen demonstrerar några vanliga användningsexempel för att utforska, omvandla och analysera data.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Getting Started with Data Science Workspace for Data Scientists, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Frågetjänst i dokumentationen för datavetenskapen.

På denna sida