Översikt över dataöverföring

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Genom att använda Experience Platform direktuppspelande ingösning kan du vara säker på att alla data du skickar blir tillgängliga i kundprofilen i realtid på mindre än en sekund. Dessa data kan samlas in på din webbplats eller i mobilappar, från CRM- och ERP-system, eller från någon annan källa som kan kommunicera via HTTP- eller offentlig molnströmningsinfrastruktur. Data som skickas genom direktuppspelning till Experience Platform sammanfogas med befintliga data i kundprofilen i realtid. Sedan kan ni använda dessa data för segmentering i realtid och för att aktivera andra marknadsföringsprocesser. Mer information finns på Direktuppspelningsdokumentation.

På denna sida