Skapa datauppsättningar och importera data

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

I den här videon visas hur du skapar datauppsättningar och importerar data i Adobe Experience Platform-gränssnittet. Mer detaljerad produktdokumentation finns i importera gruppdata med användargränssnittet och skapa en datauppsättning med API:er. Mer information finns på Dokumentation om dataöverföring.

På denna sida