Skapa datauppsättningar och importera data

I den här videon visas hur du skapar datauppsättningar och importerar data i Adobe Experience Platform-gränssnittet. Mer detaljerad produktdokumentation finns i importera gruppdata med användargränssnittet och skapa en datauppsättning med API:er.

Mer information finns på Dokumentation för datainmatning.

På denna sida