Skapa datauppsättningar och importera data

I den här videon visas hur du skapar datauppsättningar och importerar data i Adobe Experience Platform-gränssnittet. Mer detaljerad produktdokumentation finns i Importera batchdata med användargränssnittet och skapa en datauppsättning med API:er.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Komma igång med Adobe Experience Platform for Data Engineers som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

Ytterligare resurser

På denna sida