Skapa datauppsättningar och importera data

I den här videon visas hur du skapar datauppsättningar och importerar data i Adobe Experience Platform-gränssnittet. Mer detaljerad produktdokumentation finns i importera gruppdata med användargränssnittet och skapa en datauppsättning med API:er.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Getting Started with Adobe Experience Platform for Data Engineers, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dokumentation för datainmatning.

På denna sida