Komplett demo av datastyrning

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    User
    Developer
    Admin

Läs om hur Adobe Experience Platform datastyrningsfunktioner och hur de hjälper varumärken att leverera personaliserade upplevelser till sina kunder samtidigt som de ger fullständig kontroll över kunddata. Mer information finns på dokumentation om datastyrning.

På denna sida