Komplett demo av datastyrning

Läs om hur Adobe Experience Platform datastyrningsfunktioner hjälper varumärken att leverera personaliserade upplevelser till sina kunder samtidigt som de ger fullständig kontroll över kunddata.

Mer information finns på dokumentation om datastyrning.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida