Komplett demo av datastyrning

Läs om hur Adobe Experience Platform datastyrningsfunktioner hjälper varumärken att leverera personaliserade upplevelser till sina kunder samtidigt som de ger fullständig kontroll över kunddata.

Mer information finns i datastyrningsdokumentationen.

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida