Använd principer för dataanvändning

Lär dig hur du tillämpar dataanvändningsprinciper när du aktiverar en målgrupp till ett mål. Lär dig hur du lägger till marknadsföringsåtgärder till destinationer, hur du analyserar en policyöverträdelse under aktiveringen och hur du använder datalinjen för att förstå och åtgärda regelöverträdelser. Mer information om API-baserad metod finns i Tillämpa dataanvändningsprinciper med hjälp av principtjänstens API.

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida