Använd principer för dataanvändning

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    User
    Developer
    Admin

Lär dig hur du tillämpar dataanvändningsprinciper när du aktiverar en målgrupp till ett mål. Lär dig hur du lägger till marknadsföringsåtgärder till destinationer, hur du analyserar en policyöverträdelse under aktiveringen och hur du använder datalinjen för att förstå och åtgärda regelöverträdelser. Om du vill veta mer om API-baserade metoder kan du läsa tillämpa dataanvändningsprinciper med hjälp av API:t för principtjänsten.

På denna sida