Skapa dataanvändningsprofiler

Lär dig hur du skapar och hanterar dataanvändningsprinciper i Adobe Experience Platform användargränssnitt. Med dataanvändningsprinciper kan du begränsa dataanvändningen för specifika ändamål baserat på dataetikettering. Mer information om API-baserad metod finns i skapa dataanvändningsprinciper med API.

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida