Klassificera data med styrningsetiketter

Lär dig hur du använder styrningsetiketter på datauppsättningar. Med styrningsetiketter kan ni tagga och klassificera data för att återspegla företagets policyer, avtalsförpliktelser, efterlevnadskrav och regionala bestämmelser i Adobe Experience Platform. Den här möjligheten är avgörande för att kunna särskilja kända och okända data om era kunder och tillämpa lämpliga kontroller på dataanvändningen baserade på typen av data. Detaljerad produktdokumentation finns på hantera etiketter för dataanvändning i användargränssnittet och hantera dataanvändningsetiketter med API

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida