Granskningsloggar

Läs om hur granskningsloggen kan hjälpa dig att uppfylla dina krav på regelefterlevnad och felsöka implementeringen av Adobe Experience Platform.

Mer information finns på dokumentation om granskningsloggar eller API-referens.

På denna sida