Granskningsloggar

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Audits
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Admin

Läs om hur granskningsloggen kan hjälpa dig att uppfylla dina krav på regelefterlevnad och felsöka implementeringen av Adobe Experience Platform. Mer information finns på dokumentation om granskningsloggar eller API-referens.

På denna sida