Segmentmatchning - insikter före delning

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Segments
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Intermediate
    User

När ni bestämmer er för en strategisk partner att dela data med är det viktigt att ni vet hur era kunder matchar varandra, så att ni vet hur användbar den datadelningen blir. Med segmentmatchning kan ni se överlappningen med potentiella datapartners innan ni delar data. Mer information finns i dokumentation.

På denna sida