Datastyrning för segmentmatchning

Lär dig hur du konfigurerar och använder datastyringskontroller i Real-Time CDP så att du kan begränsa vilka datauppsättningar (och därmed vilka segment som använder dessa datauppsättningar) som kan delas med datapartners.

Mer information finns i dokumentation.

På denna sida