Datastyrning för segmentmatchning

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Segments
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Admin

Lär dig hur du konfigurerar och använder datastyringskontroller i Real-Time CDP så att du kan begränsa vilka datauppsättningar (och därmed vilka segment som använder dessa datauppsättningar) som kan delas med datapartners. Mer information finns i dokumentation.

På denna sida