Använda sandlådor

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer
    Admin

Upptäck hur sandlådor i Experience Platform erbjuder dataisolering och miljöer där de kan testa nya eller befintliga funktioner, arbeta med en"felsnabb" strategi och återställa och starta om utvecklingsinitiativen. Mer information finns på Användarhandbok för sandlådor.

OBSERVERA

Sedan den här videon spelades in har sandlådeväxlaren flyttats till det övre högra hörnet i Experience Cloud-gränssnittet för att ge mer lodrätt utrymme så att du kan fokusera på arbetet:

Omlokalisering av sandlådeväxlare

På denna sida