Installera Adobe Experience Platform Mobile SDK

I den här lektionen implementerar du Mobile SDK med de tillägg och inställningar som motsvarar taggegenskapens utvecklingsmiljö.

OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Flera terminologiska förändringar har introducerats i gränssnittet som du bör vara medveten om när du använder det här innehållet:

Förutsättningar

I den här lektionen börjar vi lägga till kod i Bus Booking-appen, så om du inte redan har gjort det:

 1. Hämta och installera Android™ Studio
 2. Hämta appen Bussbokning

Utbildningsmål

När lektionen är klar kan du:

 • Hämta installationsanvisningarna för din mobila taggegenskap
 • Förstå skillnaden mellan en utvecklings-, mellanlagrings- och produktionsmiljö
 • Uppdatera din build.gradle-fil för att lägga till Mobile SDK
 • Importera Mobile SDK till din app
 • Kontrollera att SDK har implementerats
 • Aktivera livscykelvärden i appen

Hämta installationsanvisningarna

Installationsanvisningar för mobila taggegenskaper är en samling kodfragment som du lägger till på specifika platser i din mobilapp.

Klicka på fliken Environments i den övre navigeringen för att gå till miljösidan. Observera att utvecklings-, mellanlagrings- och produktionsmiljöer har skapats för dig. Dessa motsvarar de typiska miljöerna i kodutvecklings- och versionsprocessen. Koden skrivs först av en utvecklare i en utvecklingsmiljö. När de har slutfört sitt arbete skickar de det till en mellanlagringsmiljö för kvalitetskontrollen och andra team för granskning. När kvalitetskontrollen och andra team är nöjda publiceras koden sedan i produktionsmiljön, som är den offentliga miljö som besökarna upplever när de hämtar appen.

Taggar möjliggör ytterligare utvecklingsmiljöer, vilket är användbart i stora organisationer där flera utvecklare arbetar med olika projekt samtidigt.

Utveckling, mellanlagring och produktion är de enda miljöer vi behöver för att slutföra självstudiekursen.

Klicka på Miljöer i den övre navigeringen

I raden Development klickar du på ikonen Install Install för att öppna den inbäddade koden modal.

Klicka på ikonen för att öppna den modala inbäddningskoden

Vi går igenom instruktionerna steg för steg.

Uppdatera filen build.gradle

Om du tidigare har använt taggegenskaper på webbplatser är en av de första sakerna du kommer att märka att det finns många fler installationsanvisningar för mobilappar än för webbplatser.

Adobe Mobile SDK för Android använder Gradle för att hantera beroenden mellan de olika komponenterna. En av de första sakerna vi ska göra är att lägga till Adobe Mobile SDK-beroenden i Bus Booking-appens build.gradle-fil.

Så här uppdaterar du filen build.gradle

 1. Open Android™ Studio

 2. Välj"Öppna ett befintligt Android™ Studio-projekt"

  Välj"Öppna ett befintligt Android™ Studio-projekt"

 3. Öppna filen build.gradle i roten av Android™-mappen för Bus Booking:

  Öppna filen build.gradle i roten av Android™-mappen Bus Booking

 4. Öppna listrutan och växla till projektvyn

  Välj Projekt i listrutan

 5. Öppna filen Android > bus > build.gradle

  Öppna Android > bus > build.gradle

 6. Kontrollera att operativsystemet är inställt på Android i datainsamlingsgränssnittet

 7. Kopiera beroenden till Urklipp genom att klicka på ikonen Kopiera

  Kopiera beroenden till Urklipp i gränssnittet för datainsamling

 8. I Android™ Studio klistrar du in beroenden från Urklipp direkt efter de befintliga beroendena (men före stängningen })

 9. Klicka på länken Synkronisera nu för att synkronisera projektet

  Klistra in beroenden i build.gradle

Uppdatera programmet

Nu är det dags att uppdatera appen och importera SDK:n

Så här importerar du SDK

 1. Öppna huvudprogramfilen i Bus Booking-appen, som finns på Android > bus > src > main > java > com.adobe.busbookoking > DemoApplication

  Öppna DemoApplication

 2. Bläddra till avsnittet Lägg till initieringskod i datainsamlingsgränssnittet.

 3. Kopiera importsatserna genom att klicka på den första Kopiera-ikonen i Lägg till initieringskod-avsnittet:

  Kopiera importprogramsatserna till Urklipp

 4. Klistra in dessa importsatser före den befintliga importen i filen DemoApplication i Android™ Studio. Observera att Core-tillägget innehåller bibliotek med stöd för återanrop, identitetstjänsten, livscykelstatistik och konsolloggning med mera.

  Klistra in importprogramsatserna i din DemoApplication-fil

 5. I gränssnittet för datainsamling kopierar du de två rader som är relaterade till Core-tillägget genom att klicka på den andra Kopiera-ikonen i Lägg till initieringskod-avsnittet. Den andra raden aktiverar konsolloggningssatser (tillgängliga alternativ är "DEBUG", "VERBOSE", "WARNING" och "ERROR").

  Kopiera Core-programsatserna till Urklipp

 6. I Android™ Studio klistrar du in dessa Core-satser i DemoApplication-filen direkt efter super.onCreate()

 7. Ta bort //-kommentarerna före try- och catch-raderna

  Klistra in Core-programsatserna i din DemoApplication-fil

 8. Kopiera tilläggsprogramsatserna i gränssnittet för datainsamling genom att klicka på den tredje Kopiera-ikonen i avsnittet Lägg till initieringskod.

  Kopiera tilläggsprogramsatserna till Urklipp

 9. I Android™ Studio klistrar du in dessa tilläggsprogramsatser i try-avsnittet. Observera att MobileCore.configureWithAppID innehåller identifieraren för taggarnas utvecklingsmiljö för din egenskap. Detta är viktigt eftersom du måste uppdatera det här värdet när vi är redo att distribuera appen till produktionsmiljön.

  Klistra in Extension-programsatserna i DemoApplication-filen

OBSERVERA

Instruktionerna för mobilinstallation i gränssnittet för datainsamling innehåller import- och registreringssatserna för tilläggen Identity, Lifecycle och Signal samt initieringen av Lifecyle-måtten. Dessa tillägg betraktas som en del av Mobile Core-tillägget. Om du inte vill använda dessa tillägg i appen behöver du inte importera, registrera eller implementera annan kod som är kopplad till dessa tillägg.

Det finns även ytterligare implementeringsalternativ som bör beaktas när du använder dessa tillägg (du kan till exempel pausa/starta om Lifecycle-samlingen när användarens bakgrunder/förgrunder omger programmet). Du kan läsa mer om detta i dokumentationen för tillägget Mobile Core

Verifiera implementeringen

 1. Spara ditt Android™ Studio-projekt

 2. Kör programmet och starta det i Emulatorn. Om du inte har konfigurerat några emulatorenheter konfigurerar du en nu och konfigurerar en enhet som kör Android 4.1 (API 16) eller senare.

  Kör programmet och starta det i emulatorn

 3. Vänta tills Emulatorn startar och öppna appen helt på bokningsskärmen (detta kan ta några minuter)

  Vänta tills appen är helt öppen

 4. Bekräfta att anrop görs till Adobe-servrarna i Android™ Studio Logcat

  Vänta tills appen är helt öppen

Här är några exempel på några specifika samtal du kan söka efter:

 1. Anrop till att hämta taggkonfigurationen (filtrera Logcat till adobedtm.com). Observera de tilläggskonfigurationer som du angav i den tidigare lektionen. När tillägget läggs till krävs en uppdatering av programmet, men inställningarna kan hanteras externt i taggar och ändras när som helst:

  03-14 16:30:29.484 24869-24930/com.adobe.busbooking D/ADBMobile: ConfigurationExtension - Cached configuration loaded.
   {"target.propertyToken":"","target.timeout":5,"global.privacy":"optedin","analytics.backdatePreviousSessionInfo":true,"analytics.offlineEnabled":true,"build.environment":"dev","rules.url":"https://assets.adobedtm.com/launch-EN360aefc739b04410816f751a95861744-development-rules.zip","experienceCloud.org":"7ABB3E6A5A7491460A495D61@AdobeOrg","target.clientCode":"techmarketingdemos","target.autoFetch":true,"target.fetchBackground":false,"lifecycle.sessionTimeout":300,"target.environmentId":"busbookingapp","analytics.server":"tmd.sc.omtrdc.net","analytics.rsids":"tmd-mobile-dev1","analytics.batchLimit":0,"property.id":"PRb4881271498b4f2cbaf67d38a8f3891a","global.ssl":true,"analytics.aamForwardingEnabled":true}
  
 2. Begäran till identitetstjänsten (filtrera Logcat till IdentityExtension) I det här exemplet har ID:t (d_mid) redan angetts och rapporteras nu igen)

  03-14 17:01:18.526 7743-7803/com.adobe.busbooking D/ADBMobile: IdentityExtension - Sending request (https://dpm.demdex.net/id?d_mid=59651426340521082405908216148091920022&d_ver=2&d_orgid=7ABB3E6A5A7491460A495D61%40AdobeOrg)
  
 3. Analysbegäran (filtrera Logcat till AnalyticsExtension)

  03-14 17:01:18.509 7743-7777/com.adobe.busbooking D/ADBMobile: AnalyticsExtension - Sending Analytics ID call (https://tmd.sc.omtrdc.net/id?mcorgid=7ABB3E6A5A7491460A495D61%40AdobeOrg&mid=59651426340521082405908216148091920022)
  

Grattis, du har lagt till SDK i en mobilapp!

Aktivera livscykelvärden i appen

Livscykelstatistik är miljöbaserade mätvärden och dimensioner som enkelt kan aktiveras i en app med Experience Platform Mobile SDK. Eftersom de kan användas av flera Experience Cloud-lösningar kommer vi att göra det här, innan vi går vidare till de enskilda lösningarna. Det är så enkelt som att lägga till några rader kod i appen på rätt plats.

Importera huvudbiblioteket till BusBookingActivity-filen

Om du vill göra API-anrop via Adobe Experience Platform Mobile SDK måste du importera biblioteken till rätt filer. I det här fallet måste Core-biblioteket importeras för att vi ska kunna använda Lifecycle API-anropet.

 1. Öppna appen i Android™ Studio, öppna filen BusBookingActivity, som finns i samma katalog som den DemoApplication-fil som du har arbetat i.
 2. Lägg till följande MobileCore-importsats längst upp i filen så att du kan använda de associerade API-anropen
  import com.adobe.marketing.mobile.MobileCore;

Importera Mobile Core-biblioteket

Lägg till livscykelkoden

Du kommer nu att lägga till livscykelkoden i den huvudsakliga onResume()-funktionen i programmet för att aktivera Lifecycle-funktionerna.

 1. Öppna filen BusBookingActivity

 2. Bläddra nedåt i filens nederkant och leta upp funktionen onResume()

 3. Lägg till följande två kodrader under raden super.onResume():

   MobileCore.setApplication(getApplication());
   MobileCore.lifecycleStart(null);
  

Infoga livscykelkod

Validera livscykelsträdet

När du kör din app bör du nu få ett eller flera livscykelmeddelanden i felsökningsavsnittet för Android™ Studio.

 1. Kör ett bygge och välj en simulator för att köra programmet
 2. När simulatorn är igång klickar du på"Kör" i felsökaren i Android™ Studio.
 3. Gör en sökning efter internalaction=Lifecycle
 4. Se att det finns rader som innehåller detta nyckel/värde-par samt andra livscykelvärden.

Observera att rader som du kommer att se faktiskt är Analytics-anrop med Lifecycle metrics.

Validera livscykel

Nästa"Lägg till Adobe Experience Platform identitetstjänst" >

På denna sida