Demo av Adobe Experience Platform Web SDK och Edge Network

Se Adobe Experience Platform Web SDK och Edge Network in action, med ett enda anrop till Adobe som skickar data till Experience Platform, Analytics, Audience Manager och Target.

OBSERVERA

Den här videon är ett utdrag från sessionen Adobe Summit 2020 Uppfyll Alloy.js och Aldrig-tagg för en eVar eller Mbox igen.

Mer information finns på Adobe Experience Platform Web SDK-dokumentation.

På denna sida