Demo av webb-SDK för Adobe Experience Platform och Edge Network

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Web SDK
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Se hur webb-SDK för Adobe Experience Platform och Edge Network fungerar, med ett enda anrop till Adobe som skickar data till Experience Platform, Analytics, Audience Manager och Target. Mer information finns på Adobe Experience Platform Web SDK-dokumentation.

OBSERVERA

Den här videon är ett utdrag från sessionen Adobe Summit 2020 Möt Alloy.js och Aldrig tagg för en eVar eller Mbox Igen.

På denna sida