Demo av webb-SDK för Adobe Experience Platform och Edge Network

Se hur webb-SDK för Adobe Experience Platform och Edge Network fungerar, med ett enda anrop till Adobe som skickar data till Experience Platform, Analytics, Audience Manager och Target.

OBSERVERA

Den här videon är ett utdrag från sessionen Adobe Summit 2020 Uppfyll Alloy.js och Aldrig-tagg för en eVar eller Mbox igen.

Mer information finns på Adobe Experience Platform Web SDK-dokumentation.

På denna sida