Samtyckesöversikt

Läs om hur samtyckeshantering i Adobe Experience Platform Web SDK hjälper er att uppfylla juridiska sekretesskrav och följa kundernas önskemål.

OBSERVERA

Startdatum är nu tags

Mer information finns i översikten om styrning, sekretess och säkerhet i Platform.

På denna sida