API-översikt för Adobe Experience Platform Edge Network Server

Läs om fördelarna med att skicka data till Platform Edge Network med ett säkert, autentiserat server-API.

Mer information finns på Server-API-dokumentation.

På denna sida