Skapa mobila taggegenskaper

Lär dig hur du skapar en mobil taggegenskap i datainsamling. Lägg till Mobile Core och andra tillägg, publicera konfigurationen i en miljö och referera till egenskapen i din mobilapp.

OBSERVERA

Starta nu tags

Mer information finns på Mobile SDK-dokumentation.

På denna sida