Konfigurera Google Ads med förbättrad konvertering

Förbättra konverteringsdata för Google med hashkodade data från första part med hjälp av händelsevidarebefordran och API:t för Google Ads. Mer information finns i dokumentationen

På denna sida