Dataförberedelse för datainsamling

Lär dig hur du lägger till ditt datalager i ett nytt datastam i datainsamlingen. Lär dig även hur du utför grundläggande mappningsfunktioner med funktionen Dataprep för datainsamling. Mer information finns i dokumentation.

På denna sida