Journey Optimizer självstudiekurser

Senaste uppdatering: 2023-10-16
 • Skapat för:
 • Beginner
  Intermediate
  Experienced
  User
  Developer
  Admin
  Leader

Journey Optimizer hjälper företag att leverera sammankopplade, kontextuella och personaliserade upplevelser till sina kunder. Kundresan är hela processen för kundens interaktioner med varumärket, från första kontakten tills kunden lämnar webbplatsen.

Den här användarhandboken innehåller videor och självstudiekurser om Adobe Journey Optimizer funktioner.

Nyheter

Experience League Live-event

Personalval

Journey Optimizer Overview Part 1 - Deliver omni-channel travel (video)

Den här videon visar hur varumärken kan använda Adobe Journey Optimization för att leverera personaliserade flerkanalsresor till sina kunder.

Journey Optimizer Overview Part 2 - Deliver omni channel travel (video)

Den här videon visar hur varumärken kan använda Adobe Journey Optimizer funktioner för beslutshantering, segmentkvalificering i realtid och hantering av affärsevenemang för att nå nya höjder på sina kundresor.

Introduktion till beslutsstyrningsfunktionerna

Videon handlar om de affärsutmaningar som beslutsprocesserna löser, dess nyckelfunktioner, den grundläggande arkitekturen och de huvudsakliga användningsområdena.

Användningsfall - transaktionsresa

Förstå tillämpliga användningsfall för transaktionsresor. Lär dig hur du bygger transaktionsresor och vilka bästa metoder som ska användas.

Använd sammanhangsbaserad händelseinformation för personalisering

Lär dig hur du använder sammanhangsbaserad händelseinformation från en resa för att personalisera ett meddelande.

Live- och globala rapporter

Lär dig skillnaden mellan live-rapporter och globala rapporter, hur du får tillgång till och analyserar resan och de meddelandespecifika rapporterna samt hur du ändrar rapportpanelerna.

På denna sida