Introduktion till beslutsstyrningsfunktionerna

Få en översikt över beslutshanteringsfunktionerna för Journey Optimizer. Videon handlar om de affärsutmaningar som beslutsprocesserna löser, dess nyckelfunktioner, den grundläggande arkitekturen och de huvudsakliga användningsområdena.

På denna sida