Leverera erbjudanden med API:t för beslutshubben

Senaste uppdatering: 2023-09-22
  • Ämnen:
  • Offers
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Lär er hur ni kan leverera erbjudanden med API:t för beslutshubben. Använda Postman för att visa att ett API-anrop görs för att hämta behållar-ID:t. Därefter anpassas ett exempel på API-anrop för beslut med aktivitets-ID, placerings-ID, identitetsnamnutrymme och kund-ID för att hämta ett personaliserat erbjudande. När ni har fått ett personaliserat erbjudande med API:t för beslut kan ni integrera erbjudandeinnehållet med ert marknadsföringssystem.

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Getting Started with Decision Management for Marketers, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida