Skapa beslut

Lär dig hur du skapar beslut för beslutshantering. Ett beslut kombinerar era praktik och samlingar i en enda enhet, så att ni kan fatta beslut om att leverera det mest relevanta erbjudandet till kunden.

Mer information om hur du skapar beslut med ett API finns i produktguide

På denna sida