Konfigurera data - översikt

Lär dig mer om kundprofildata i realtid och vilka steg som krävs för att konfigurera kundprofildata för Journey Optimizer.

På denna sida