Versionsinformation 2018

Senaste uppdatering: 2021-06-10
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Funktionsreleaser, uppdateringar eller ändringar av Experience Cloud Identity Service för 2018.

Version 3.3

Artikelbeskrivning

Ökad säkerhet för AMCV-cookies

Under en intern säkerhetssökning upptäcktes att cookies som används för sessionshantering inte kan ange korrekta attribut när DTM-biblioteket används. Detta kan leda till att cookie-information delas av misstag. För att lösa detta har vi infört en konfiguration som gör det möjligt för kunden att ställa in AMCV-cookien som säker. Se secureCookie.

Version 3.2

Artikelbeskrivning

Ökad säkerhet för AMCV-cookies

Under en intern säkerhetssökning upptäcktes att cookies som används för sessionshantering inte kan ange korrekta attribut när DTM-biblioteket används. Detta kan leda till att cookie-information delas av misstag. För att lösa detta har vi infört en konfiguration som gör det möjligt för kunden att ställa in AMCV-cookien som säker. Se secureCookie.

Integrationskod och id måste vara tal eller strängar som inte är tomma

Korrigerade ett problem med validering av "setCustomerID" när data innehåller en integration "code" eller "id" som varken är ett tal eller en sträng som inte är tom.

ECID JS är tillgängligt i Git-rapporten ECID JS finns nu i Git-rapporten för alla Experience Cloud-kunder på https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/id-service/releases.

Version 3.1.2

Artikelbeskrivning

Orealistisk topp i det unika besökarantalet

I och med lanseringen av Experience Cloud Identity Service 3.1.0 har vi hittat ett problem som skapade en orealistisk topp i det unika besökarantalet när den här versionen implementerades. Detta beteende visas endast med den senaste versionen av ECID, v3.1.0, och om en användare har valt alternativet"Tillåt endast från aktuell webbplats" i sekretessinställningarna för en Safari. Version 3.1.2 åtgärdar det här problemet.

Version 3.1.0

OBSERVERA

Vi rekommenderar att du snarast uppgraderar från version 3.1.0 till den senaste versionen. Se beskrivningen av version 3.1.2. Det senaste paketet finns i Adobe Experience Platform Launch, DTM och AppMeasurement.

Artikelbeskrivning

Cookie inställd på felaktig domän

Vi har åtgärdat ett fel där den tillfälliga Visitor-cookien angav en cookie i standardcookie-domänen i stället för att ange den i domänen som anges i konfigurationen (initConfig).

Version 3.0

Artikelbeskrivning

Tråd som genererar flera ID-synkroniseringsbegäranden

Iframe

För kunder som utför flera ID-synkroniseringar blockeras gränssnittet i vissa fall på grund av kontinuerliga CPU-beräkningar. Vi introducerar trådgenerering som separerar begäranden om ID-synkronisering med 100 msek vardera.

Den här förändringen förbättrar prestanda för kunder som använder Visitor 2.3.0+ och DIL 6.10+.

Lagt till möjlighet att inaktivera tredjepartssamtal

JavaScript - 3.0.0

Adobe har bytt namn på följande konfigurationer så att tredjepartssynkroniseringsanrop kan inaktiveras.

idSyncDisableSyncs till disableIdSyncs

idSyncDisable3rdPartySyncing to disableThirdPartyCookies

Stöd för Internet Explorer

ID-tjänsten stöder inte längre Internet Explorer 6, 7, 8 och 9.

Uppdatera till getInstance-dokumentation

En varning har lagts till i besökarfunktionen om att funktionen inte instansieras med var visitor = new Visitor.

På denna sida