Hämta region- och användar-ID från AMCV Cookie eller ID-tjänsten

Senaste uppdatering: 2023-05-26
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

AMCV-cookien innehåller Experience Cloud-ID (MID) och ett region-ID för webbplatsens besökare. Dessa ID:n lagras som nyckelvärdepar. Mittanvändar-ID:t innehåller besökarens Experience Cloud-ID. Det aamlh:region-ID som innehåller region-ID för webbplatsens besökare. Du kan återställa informationen genom att analysera AMCV-cookien.

Mer information finns i Hämta användar-ID:n och regioner via Experience Cloud Identity Service.

Om du är en Audience Manager -kund kan du hämta region-ID:t från det svar som skickas av Data Collection Server (DCS). Se Hämta användar-ID:n och regioner från ett DCS-svar.

Du kan också hämta region-ID:t med en GET metod som tillhandahålls av ID-tjänsten. Se Hämta region-ID (platstips).

På denna sida