getLocationHint getlocationhint

Returnerar Experience Cloud Identity Service-regionens ID. Ett region-ID (eller platstips) är en numerisk identifierare för den geografiska platsen för ett visst ID-tjänstdatacenter. Du måste ange region-ID för att kunna göra API-anrop på serversidan till Audience Manager.

Syntax: var *variabelnamn* = visitor.getLocationHint()

En lista över region-ID:n och motsvarande platser finns på DCS-region-ID, -platser och -värdnamn.

Exempel på kod

Funktionen för platstips läser region-ID:t från AMCV-cookien. Om region-ID:t redan har angetts i AMCV-cookien sker återanropet omedelbart. Om region-ID inte anges väntar funktionen på ett svar från servern innan region-ID skickas till återanropet. Koden kan se ut ungefär som i följande exempel.

//callback function
var callback = function (
<i>region ID here</i>){
//do whatever your function does with the region ID
};

//Get the region ID
visitor.getLocationHint(callback, true);
recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a