Implementering på serversidan blandad med JavaScript

Senaste uppdatering: 2023-05-26
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

I vissa implementeringar skickas besökar-ID:n från JavaScript till en server så att ytterligare analyshändelser (som ett köp) kan skickas av servern.

ID-tjänstens API innehåller metoderna, getMarketingCloudVisitorID och getAnalyticsVisitorID, för att hämta ID-värden som sedan kan skickas till servern.

Kontrollera att du har både besökar-ID och besökar-ID för Analytics och skicka båda ID:n (om sådana finns) för att se till att skickade data är kopplade till den befintliga besökarprofilen för Analytics.

VIKTIGT

AppMeasurement för Java stöder för närvarande inte Experience Cloud Identity Service.

API för datainfogning

Inkludera besökar-ID:t för Analytics (om det anges) i <visitorID> -element.

Inkludera besökar-ID:t för Experience Cloud i <marketingCloudVisitorID> -element.

Se XML-taggar som stöds.

AppMeasurement för Java

Identitetstjänsten Experience Cloud stöds för närvarande inte av AppMeasurement for Java.

På denna sida